SS-za-gradbenistvo-in-varovanje-okoljaAnaliziranje vodnega okoljaSrednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja se je 16. septembra 2015 ob Podpeškem jezeru in njegovi okolici udeležila zaključnega srečanja 13. nacionalnega projekta Unesco ASPnet Slovenije, Jezero je – jezera ni. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane je pripravila različne delavnice na temo varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Sodelujočim dijakom, učencem in mentorjem so ponujali likovno, fotografsko, novinarsko, teraristično, ornitološko, okoljevarstveno in reciklažno delavnico. Srečanja so se pod mentorstvom Janje Čuvan udeležile tudi dijakinje 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik Lana Kukovič, Patricija Laznik in Aleksandra Lubej. Vključile so se v okoljevarstveno delavnico, kjer so analizirale vodo v jezeru in ji določile fizikalne (temperaturo, motnost, barvo, vonj, električno prevodnost) in kemijske parametre (pH, trdoto vode, suspendirane snovi, raztopljeni kisik, vsebnost ionov soli). Druženje se je zaključilo z mislijo, da je mokrišče Ljubljansko barje življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam, je izjemna kulturna krajina, ki skriva ogromne zaloge pitne vode, blaži ekstremne vremenske pojave, je vir prehrane, prostor za rekreacijo in sprostitev ter ne nazadnje tudi učilnica v naravi.

SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
www.sc-celje.si/gr