ZeosOrganizirano ravnanje z OEEO20. julija 2005 so pobudniki za vzpostavitev skupne sheme ravnanja z OEEO ustanovili družbo ZEOS, ki letos obeležuje 10 let od ustanovitve. Družba ZEOS je ustanovljena na podlagi zahtev direktiv EU ter odločitve proizvajalcev EE opreme v Sloveniji, da svoje okoljske obveznosti izpolnjujejo v obliki skupne sheme. Vzpostavili smo učinkovit in celovit proces na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) ter ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS). Zbrali in ustrezno obdelali smo preko 50.000 ton OEEO, od tega 400.000 kosov odpadnih hladilnikov, 500.000 kosov TV aparatov oziroma monitorjev in 6 milijonov plinskih sijalk. Glede na dejstvo, da ima povprečno gospodinjstvo doma 260 kg EE opreme oziroma 70 kosov EE izdelkov, 40 sijalk, 30 baterij, nam dela tudi v prihodnje na manjka. Hvala, ker skupaj z nami sestavljate zgodbo.

ZEOS, d.o.o.
www.zeos.si