Srečanje okoljevarstvenih tehnikov
Srečanje okoljevarstvenih tehnikov

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje je potekalo deseto državno srečanje okoljevarstvenih tehnikov. Srečanja so se poleg šole, organizatorke, udeležili dijaki, učitelji in ravnatelji iz Mute, s Ptuja, Ljubljane, Maribora in Velenja. V izobraževalni program okoljevarstveni tehnik je vpisana 12. generacija dijakov. Na srečanje smo kot osrednjega gosta povabili Boštjana Hrena iz Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, ki je predstavil celjski Mestni gozd ter pomen skrbnega ravnanja z odpadki, da jih ne najdemo v gozdovih. Dijaki so z učitelji odšli tudi na krožno pot: v mesto, kjer so se seznanili z znanimi celjskimi osebami, nato so pod vodstvom gozdarja raziskovali Mestni gozd. Udeleženci so bili navdušeni nad obsegom gozda, urejenostjo poti in seveda nad drevesno hiško. Celodnevno srečanje šol zasleduje več ciljev: podajanje strokovnih vsebin dijakom na zanimiv način, spoznavanje pedagoškega dela in opremljenost na šoli organizatorki, učitelji se pogovarjajo o poučevanju zahtevnega izobraževalnega programa. Srečanja so se udeležili ravnatelji vseh šol. Izmenjali so si dobre prakse v povezovanju z gospodarstvom, nabavi nove opreme, promociji programa in izvedbi odprtega, izbirnega dela programa.

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si