V majski številki specializirane trajnostne revije EOL (Embalaža, okolje, logistika) je Zeleno omrežje študentov predstavila vodja omrežja Petrisa Čanji. V intervjuju je poudarila, da Zeleno omrežje študentov želi povezati študente vseh smeri študija in jim pomagati razviti trajnostne kompetence. Verjame, da se lahko vsak študent najde v vsaj enem delu trajnostnega razvoja, zato Zeleno omrežje študentov spodbuja kreativnost in podjetnost na interdisciplinarni osnovi, zato se članstvo ne omejuje glede na predznanje, izkušnje in študijsko smer.

Izpostavila je temelje delovanja: komuniciranje preko socialnih omrežij (predvsem TikTok in Instagram), mreženje (povezovanje študentov in podjetij) in banko znanja (video vsebine, članki in primeri dobre prakse trajnostnega razvoja).

Na vprašanje o pomenu podjetij za Zeleno omrežje študentov, je odgovorila: »Podjetja vidimo v dvojni vlogi. Po eni strani lahko s podporo Zelenega omrežja študentov in naših aktivnostih dvigujejo znanje in kompetence študentov, po drugi strani pa lahko sami veliko pridobijo s kreativnostjo, zagnanostjo in raziskovalnim delom študentov. Drug vidik, ki bi ga izpostavila, je, da smo mladi, torej tudi študentje, zelo odprti za informacije z vidika trajnostnih aktivnosti podjetij. Znano je, da so naši kanali komuniciranja predvsem družbena omrežja in manj tisti kanali, ki jih podjetja tradicionalno uporabljajo. Zato želimo povezati trajnostne vsebine podjetij in jih prenesti soštudentom na njim prijazen in zanimiv način.« Podjetja je nato povabila k podporništvu in sponzorstvu.

Vabljeni k branju članka!