Pohištvena panoga potrebuje dodatne spodbude

Informacija o poslovanju lesne in pohištvene industrije v letu 2021, pripravilo jo je Združenje lesne in pohištvene industrije na GZS, vzbuja previden optimizem. Že sedmo leto zapored sta obe lesarski dejavnosti generirali pozitivni rezultat. Vendar pohištvena panoga tudi za leto 2021 kaže prepočasno oživljanje. V obeh lesarskih dejavnostih je poslovalo 1009 gospodarskih družb z 11.816 zaposlenimi.

Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS, meni, da je predvsem lesarski del panoge (žagarstvo, proizvodnja furnirja in plošč, stavbno mizarstvo in tesarstvo, proizvodnja lesene embalaže in drugih izdelkov iz lesa) posloval zelo dobro: Meni, da bo še naprej nosilni del panoge. Če ne bo posebnih razmer, vključno z vojno v Ukrajini in cenami energentov ter surovin, bi lahko lesna industrija kmalu dosegla 2 milijardi evrov prihodkov, 50.000 EUR dodane vrednosti in 100 mio EUR dobička.

Za negativne razmere na trgu bo še bolj občutljiv pohištveni del, v katerem je delalo v letu 2021 910 družb s 4.121 zaposlenimi. Čisti dobiček ni zrasel veliko (od 11 mio € v letu 2020 in 12,8 €), dodana vrednost je bila 34.958 € (leta 2020 pa 33.580 €), delež izvoza se je zvišal za 5,6 % (znašal je 43,5 %), produktivnost dela pa je bila v celotni lesni industriji v letu 2020 precej manjša kot v letu 2019.

Za poslovanje lesne panoge je zelo pomemben podatek, da so stroški blaga, materiala in storitev zrasli za 26 %.

Pohištvena panoga potrebuje dodatne spodbude. Lesni priročnik Izzivi in rešitve za ponovni vzpon pohištvene industrije naj bi se zato osredotočil na dizajn menedžment (storitveno, produktno in trajnostno oblikovanje), marketing s prodajo in internacionalizacijo poslovanja in na razogljičenje z lesom in lesnimi izdelki.

V priročniku bodo s prispevki teoretska znanja s primeri v praksi predstavili: Igor Milavec (GZS, Združenje lesne in pohištvene industrije), Karla Knap (Melu mizarstvo d.o.o.), dr. Aleš Ugovšek (M-Sora d.o.o.), Matej Feguš (Donar d.o.o.), Martin Hladnik (IQwood), Franc Tolar (Alples d.d.), Primož Jeza (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), Mika Cimolini (Center za kreativnost), dr. Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta Ljubljana), Kristi Hodak (McKinsey&Co), Iztok Bizjak (Gonzaga-Pro d.o.o.), Neža Bogataj (Ekoart hiše), dr. Barbara Prinčič (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), Cvetka Hojnik (Višja strokovna šola za les in oblikovanje), Blanka Kaker (SiQ) in drugi.

Priročnik je z usmeritvami, pobudami in primeri prakse namenjen kadrom v pohištveni panogi.

Vsebina je pripravljena v sodelovanju z MGRT, Javno agencijo SPIRIT, podjetji in strokovnimi inštitucijami.

Prispevki upoštevajo tudi Izvedbeni dokument ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije. Izdalo ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo.

Priročnik bo brezplačen in bo izšel v tiskani in e-obliki. 

Izid: november 2022

Vabimo k sodelovanju v priročniku!

V priročniku lahko predstavite svoje izdelke, storitve in rešitve na področju pohištvene industrije. Več informacij v ponudbi:

Ponudba za priročnik Izzivi in rešitve za ponovni vzpon pohištvene industrije

 

Stopite v kontakt z nami in si rezervirajte prostor v strokovnem in specializiranem priročniku!

Jože Volfand, urednik
e: joze.volfand@fitmedia.si
t: 03 42 66 704

Tanja Pangerl, vodja projektov
e: tanja.pangerl@fitmedia.si
t: 03 42 66 716