Naše zaveze:

  1. Zmanjševanje vpliva računov na okolje (kratkoročno in dolgoročno ohranjanje virov)
  2. Trajnostna naravnanost med zaposlenimi

 

Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

  1. Zmanjševanje vpliva računov na okolje (kratkoročno in dolgoročno ohranjanje virov):
  • Izdajatelje računov preko internih in zunanjih komunikacijskih kanalov ozaveščamo o okoljski ter zdravstveni problematiki tiskanih računov.
  • Spodbujamo vse izdajatelje k prehodu na okolju prijazen način izdajanja računov, ponudnike blagajniških sistemov pa motiviramo k implementaciji naprednega in okolju prijaznejšega modula preko povezovanja z noprintZ APIjem.
  • Potrošnike preko družbenih omrežij ozaveščamo o različnih tematikah povezanih z vplivom računov na okolje in kako lahko sami z izbiro digitalnih računov zmanjšujejo svoj okoljski odtis. V sporočilih promoviramo našo pozitivno povezanost z naravo.

Opomba k zavezi: Termalni papir, ki ga uporabljamo pri tiskanju računov, predstavlja veliko obremenitev za okolje. Samo za račune se v Sloveniji na dan porabi kar 600 km papirja na računskih rolicah, kar je enako kot pot od Portoroža do Hodoša in nazaj. Naš kratkoročni načrt do konca leta 2022 je, da skupaj z izdajatelji in prejemniki to pot skrajšamo za 5 km. Dolgoročno se zavzemamo za popoln prehod iz papirnatih na digitalne račune. V Sloveniji se dnevno izda med 3 in 5 milijonov davčno potrjenih računov, kar potencialno predstavlja dnevni prihranek 40 dreves, 67 sodčkov nafte, 42 tisoč litrov vode, 13 ton CO2 in 32 kilogramov zdravju škodljivih bisfenolov, ki so potrebni za dnevno proizvodnjo rolic za račune v Sloveniji.

 

  1. Trajnostna naravnanost med zaposlenimi:
  • Zaposlenim v podjetju omogočamo dobre delovne pogoje, prilagodljiv delovnik, ki omogoča delo od doma in s tem bistven prihranek na dnevnih vožnjah. Na letni ravni z manj prevoženimi kilometri kot ekipa izpuste CO2 zmanjšujemo za dobrih 22 ton.
  • V podjetju smo uvedli Dan za zeleno spremembo. Vsako leto zaposlene spodbudimo, da si zadajo vsaj eno zavezo k ohranjanju okolja in družbe, ki jo izvajajo skozi leto (npr. zmanjševanje uporabe plastike v lastnem gospodinjstvu, zmanjševanje potrošnje mesa in mesnih izdelkov, izbira kolesa za prevoze na manjših relacijah, izbira lokalnih izdelkov, uporaba lastnih trajnostnih vrečk, skrb za živali). Temi (zelene spremembe) namenimo tudi čas na skupnih sestankih, kjer si zaposleni izmenjamo izkušnje, ovire, nasvete.

Opomba k zavezi: Ker se zavedamo pomembnosti majhnih korakov, spodbujamo zaposlene, da se v čim večjem številu tudi sami aktivno vključijo v interne trajnostne projekte, katerih namen je ozaveščanje o pomembnosti posameznikov pri reševanju okoljskih in družbenih izzivov ter k aktivni spodbudi k zeleni zavezi.

 

Fin4Green d.o.o.
Zeleni biser 6
6230 Postojna

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.