Naše zaveze:

 1. Zagotavljanje kvalitetnega delovnega okolja in dobrega počutja zaposlenih. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
 2. Uporaba cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
 3. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse.
 4. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.
 5. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.

 

Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

 1. Zagotavljanje kvalitetnega delovnega okolja in dobrega počutja zaposlenih. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga:
 • Zagotoviti primerno osvetljenost, kakovost zraka ter toplotno, vizualno in zvočno udobje v delovnem okolju.
 • Spodbujanje zaposlenih, da se udeležijo zdravih aktivnosti – vadba, odbojka, tek.
 • Dnevno sveže sadje na delovnem mestu.
 • Ponudba zdrave hrane.

 

 1. Uporaba cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije:
 • Izgradnja kotlovnic na biomaso. Prednost lokalnih proizvodov.
 • Izgradnja fotovoltaične elektrarne.
 • Uporaba varčne razsvetljave.
 • Električne polnilnice.
 • Uporaba AvantGo.
 • Spodbujanje rabe koles KrSKolesom.
 • Nakup službenih električnih vozil.

 

 1. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse:
 • Uvedba gibljivega delovnega časa, omogočeno delo na daljavo, delo na domu.
 • Spodbujanje osebnega razvoja zaposlenih – izobraževanja, usposabljanja, tečaji.
 • Usposabljanje, izobraževanje in osveščanje zaposlenih o ciljih in ukrepih trajnostnega razvoja.
 • Prenos strokovnega znanja skozi izmenjavo z izobraževalnimi institucijami (univerza Ljubljana, Maribor, srednje šole).

 

 1. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije:
 • Spodbujanje rabe koles KrSKolesom.
 • Uporaba AvantGo.
 • Nakup službenih električnih vozil in namestitev polnilnic.

 

 1. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe:
 • Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije.
 • Trajnostna mobilnost.
 • Zmanjšana količina odpadkov in ločevanje odpadkov.
 • Spremljanje in prilagajanje porabe električne energije.
 • Varčna raba energentov.
 • Zmanjšana in varčna uporaba vode.

 

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.