Naše zaveze:

  1. Naša vizija je ogljično nevtralna proizvodnja cementa z minimalnimi vplivi na okolje do leta 2035.
  2. 40 % električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije do leta 2025.


Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

  1. Naša vizija je ogljično nevtralna proizvodnja cementa z minimalnimi vplivi na okolje do leta 2035:

V Salonitu Anhovo najprej načrtujemo uvedbo paketa tehnoloških rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa do leta 2025 ter obenem omogočile znižanje ostalih emisijskih parametrov:

  • Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči 5 do 10 MW.
  • Investicije v naslednjo generacijo inovativnih tehnologij (SCR-RTO), s katerimi bomo lahko še bistveno znižali naše vplive na kakovost zraka.
  • Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa in s spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.
  • Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri in s tem prispevek k zniževanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.
  • Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa, tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije. Do predvidoma leta 2028 načrtujemo postavitev pilotne naprave za zajem CO2. Možnost nadaljnjega preboja na področju razogljičenja vidimo v uvajanju tehnologij zajemanja, shranjevanja in predelave CO2, ki pa je še v razvoju.

 

  1. 40 % električne energije za proizvodnji proces iz lastnih obnovljivih virov energije do leta 2025:
  • Do leta 2025 želimo zagotoviti 40 % električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije – sončnih elektrarn in električne energije iz odpadne toplote, kar bo predvidoma 50 GWh.

 

Salonit Anhovo d.d.
Anhovo 1
5210 Deskle

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.