Naše zaveze:

 1. Ogljična nevtralnost do leta 2030
 2. Krožno gospodarstvo in zero-waste koncept
 3. Koncept trajnostnega upravljanja v podjetju
 4. Vzpodbujanje trajnosti

 

Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

 1. Ogljična nevtralnost do leta 2030:
 • Zmanjševanje porabe naravnih virov z uporabo recikliranih materialov.
 • Zmanjševanje porabe električne energije in vode v poslovnih prostorih.
 • Popoln prehod na digital za zmanjšanje pisarniškega materiala in količine odpadkov.
 • Ločevanje odpadkov v ustreznih zabojnikih (papir, steklo, plastika in embalaža).
 • Kupovanje lokalnih, okoljsko odgovornih in certificiranih izdelkov.
 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa na zaposlenega z vzpodbudami.
 • Hrana iz lokalnega okolja za manj transportne manipulacije.
 • Zmanjšanje in optimizacija službenih poti.
 • Optimizacija logističnih procesov.
 • Energetska učinkovitost in samooskrba z energijo.

 

 1. Krožno gospodarstvo in zero-waste koncept:
 • Zmanjšanje primarnih surovin in odvečne embalaže.
 • Uporaba recikliranih materialov in posledično trajnostnih komponent v strukturo proizvoda.
 • Zmanjšanje toplogrednih plinov pri proizvodnji.

 

 1. Koncept trajnostnega upravljanja v podjetju:
 • Ponujanje know-how reciklažnih storitev in proizvodov.
 • Ponujanje storitev recikliranja odpadnih snovi deležnikom, partnerjem in kupcem 1-krat letno za uporabo pri izdelavi proizvodov.
 • Zbiranje odpadnih snovi in implementiranje zavedanja o pomembnosti zmanjšanja CO2 z oplemenitenjem odpadkov.
 • Sodelovanje s Centrom ponovne uporabe za podarjanje rabljenih stvari.
 • Posebna skupina za stimuliranje zaposlenih, ki mesečno skrbi za operativne procese zmanjševanja virov.
 • Razvijanje koncepta mobilne ogrevalne enote na biomaso, ki vključuje drobilno enoto, ločevalnik kovin in peč. Na ta način lahko akumuliran lesni odpad, ki ga ima lokalna skupnost, če gre za stanovanjski objekt, spremenimo v energent za ogrevanje s pomočjo katerega se nato ogreva objekt.

 

 1. Vzpodbujanje trajnosti:
 • Naši nadaljnji cilji so visoko tehnološka proizvodnja in inženiring s področja recikliranja ostankov, ki podjetjem omogočajo prehod v krožno gospodarstvo, ter sledenje »zero waste« konceptu z visoko dodano vrednostjo. Prihodnost je v pretvarjanju neuporabnih materialov v nekaj uporabnega in vrednega s pomočjo proizvodov blagovne znamke Robust.

 

Robust d.o.o.
Arja vas 105
3301 Petrovče

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.