Naše zaveze:

 1. Do leta 2030 postati neto ogljično nevtralna organizacija z zmanjšanjem lastnega ogljičnega odtisa in postopnim prehodom na energijo iz obnovljivih virov. V letu 2021 smo za 39 % zmanjšali izpuste CO2.
 2. Do konca leta 2030 spodbujati krožno gospodarstvo ter vsako leto zbrati in reciklirati vsaj 2.500 odsluženih telefonov.
 3. Do konca leta 2023 v digitalno izobraževanje o varni rabi interneta vključiti 12.000 slovenskih osnovnošolcev.
 4. Podpirati urbano čebelarjenje in povečati število kranjskih čebel v mestu.

 

Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

 1. Do leta 2030 postati neto ogljično nevtralna organizacija z zmanjšanjem lastnega ogljičnega odtisa in postopnim prehodom na energijo iz obnovljivih virov:
 • S postavitvijo sončnih elektrarn povečujemo delež električne energije iz obnovljivih virov.
 • Omrežje opremljamo z energetsko varčnimi napravami, ki zmanjšujejo porabo električne energije.
 • Zmanjšujemo porabe goriva in izpustov. Vozni park posodabljamo s hibridnimi vozili in racionaliziramo število službenih poti.
 • Povečujemo obseg poslovanja brez papirja. Arhivi so elektronski, omogočamo e-podpisovanje in e-račune.
 • Izogibamo se nastajanju odpadkov, zmanjšujemo njihovo količino in jih ustrezno recikliramo.

 

 1. Do konca leta 2030 spodbujati krožno gospodarstvo ter vsako leto zbrati in reciklirati vsaj 2.500 odsluženih telefonov:
 • Zaposlene na prodajnih mestih spodbujamo k zbiranju odsluženih telefonov v vseh poslovalnicah A1 Slovenija in partnerskih prodajnih mestih. V 2022 in 2023 k zbiranju odsluženih telefonov spodbujamo tudi poslovne partnerje in njihove zaposlene.
 • Spodbujamo zbiranje odsluženih telefonov na družbenih omrežjih in nagrajujemo z eko darili ter ozaveščamo o pretirani potrošnji skozi kampanjo z znanimi slovenskimi komiki.
 • V ponudbi ponujamo obnovljene telefone in uporabnike spodbujamo k menjavi telefona po konceptu staro za novo.

 

 1. Do konca leta 2023 v digitalno izobraževanje o varni rabi interneta vključiti 12.000 slovenskih osnovnošolcev:
 • Podprli smo mednarodno raziskavo Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times (KiDiCoTi), ki je bila izvedena pod okriljem Evropske komisije (EC JRC – Skupni raziskovalni center Evropske komisije), z namenom, da odkrijemo, kje ležijo največje pasti za mlade uporabnike spleta.
 • Na podlagi rezultatov omenjene raziskave smo razvili izobraževalne vsebine Spletne brihte, brezplačna doživetja, ki jih v sodelovanju z zavodom Varni internet izvajamo na slovenskih osnovnih šolah in s katerimi otroci pridobijo potrebne veščine in spretnosti za varno rabo interneta. Do konca leta 2022 bomo z njimi izobrazili 8.000 otrok, v letu 2023 pa 4.000.

 

 1. Podpirati urbano čebelarjenje in povečati število kranjskih čebel v mestu:
 • Na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani v šestih panjih skrbimo za šest čebeljih družin. Njihov med namenimo interni uporabi in poslovnim darilom.
 • O čebelah, pomenu skrbi zanje in njihovi dragoceni vlogi z različnimi projekti ozaveščamo sodelavce in širšo javnost. Posebno pozornost namenjamo tudi izobraževanju otrok in mladih o pomenu čebel. Za njih smo organizirali likovni natečaj, v katerem je sodelovalo več kot 2.700 otrok. 30 prejetih ilustracij danes krasi panjske končnice naših čebelnjakov. Čebelam smo namenili tudi posebno serijo pravljic Lahkonočnic, skozi katere o različnih tematikah ozaveščamo najmlajše.
 • Ob Svetovnem dnevu čebel 2022 smo na njihov obstoj opozorili s prvo 3D ulično poslikavo v središču Ljubljane, ki je požela veliko zanimanje javnosti in medijev. V tem času smo med mimoidoče razdelili skoraj 4.000 eko svinčnikov s semeni medovitih rastlin.
 • A1 je član Čebelje poti, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Skupaj z drugimi člani z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbimo za dobrobit čebel v mestu.

 

 

A1 Slovenija, d. d.
Ameriška ulica 4
1000 Ljubljana

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.