Vlada je julija družbi Eles in distribucijskemu operaterju SODO naložila, da pripravita načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije za 1000 MW do leta 2025. Predvsem bi naj analizirali možne lokacije, kjer bi bilo mogoče postaviti večje sončne elektrarne in usmeriti potencialne investitorje v naložbe za sončne elektrarne. Takšno solarizacijo, zdaj so med drugim težave s priključitvijo sončnih elektrarn na omrežje, Slovenija potrebuje tudi zaradi obveznosti o deležu OVE v končni rabi energije.

Preglednica tehničnega potenciala po statističnih regijah kaže, da bi lahko največ samostoječih SE postavili v Podravski (253) in Posavski regiji (206), Osrednjeslovenski (162) in Pomurski (151), v Savinjski (90), v ostalih pa precej manj, največ v Obalno-kraški (11). V Podravski in Posavski regiji bi lahko namestili SE z močjo nad 250 MGW.

Pregled kaže, da je trenutno na ozemlju Slovenije vsaj 58 lokacij, kjer je možna postavitev velikih samostoječih SE (nad 10 MW) v skupni višini 1031MW, medtem ko ocenjeni potencial možne vključitve večjih proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje znaša 795 MW. Največ tehničnega potenciala v MGW imata Elektro Celje in Elektro Ljubljana.

(Vir: Eles d.o.o.)