V Državnem svetu Republike Slovenije je danes potekala mednarodna konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane, na kateri je bila pod sloganom »Živilski standardi rešujejo življenja« obeležena tudi 60. obletnica delovanja komisije Codex Alimentarius.

Poleg strategij EU imamo tudi nacionalne politike, ki vsebujejo elemente trajnostnega razvoja. Resolucija »Naša hrana, podeželje, naravni viri od leta 2021« tako vključuje zagotavljanje visokih standardov varne in kakovostne hrane. Namen projektov, kot so Naša super hrana, svetovni dan čebel ter Lepo je biti kmet pa je spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, pridelovanja hrane in prihodnosti kmetijstva pri potrošnikih. »Pri zagotavljanju varne hrane moramo okrepiti sodelovanje vseh deležnikov in njihovo vključenost, potrebujemo zanesljive znanstvene nasvete in obveščanje „od vil do vilic“, prav tako pa potrebujemo okrepljen sistem nadzora hrane, povečanje zmogljivosti na področjih znanj, metodologij in podatkov ter odgovorno ravnanje vsakega posameznika,« je na konferenci dejala državna sekretarka mag. Tatjana Buzeti.

Strokovnjaki so na konferenci razpravljali o tem, kako učinkovito preoblikovati prehransko verigo in zagotoviti prehransko varnost, o načinih za oceno vplivov novih tehnologij na proizvodnjo hrane in krožno gospodarstvo, vključevanju novih tehnologij in znanja v ocene tveganja, povezovanju rezultatov ocene tveganj za ljudi in okolje, uporabi umetne inteligence in strojnega učenja ter obvladovanju komunikacijskih izzivov za sprejemanje učinkovitih odločitev in krepitev zaupanja potrošnikov v preskrbo z varno hrano.

Vir: MKGP