Evropska komisija je v aprilu objavila več javnih razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE v skupni vrednosti 571 milijonov evrov. Sredstva so med drugim na voljo tudi za projekte na področju ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti.

Financiranje programa LIFE bo Evropski uniji pomagalo, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Za uresničitev evropskega zelenega dogovora mora EU zagotoviti okrevanje evropske biotske raznovrstnosti do leta 2030.

Sredstva v okviru standardnih akcijskih projektov so na voljo za področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, prehod na čisto energijo, novi evropski Bauhaus in okoljsko upravljanje.

Prijavitelji lahko za sredstva zaprosijo do septembra 2024.

Vir: Natura 2000