Evropska komisija je odobrila, da se v register zaščitenih označb porekla vključi proizvod »Istarski med/Istrski med«.  Gre za med, ki je proizveden na Hrvaškem in v Sloveniji. Sorta in bogastvo regije ter kombinacija cvetnega prahu mu dajeta posebne organoleptične lastnosti, ki se odražajo v njenih posebnih okusih in vonjih.  Ta nova označba se bo pridružila že registriranim 3606 zaščitenim označbam porekla, katerih seznam je na voljo v registru eAmbrosia.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_24_3663

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji