Z izzivi prihodnosti in naprednimi energetskimi rešitvami so se nedavno na poslovnem forumu »Digitalni in zeleni prehod na področju energetske oskrbe« predstavniki energetske stroke, managerji energetskih podjetij, župani in predstavniki raziskovalnih inštitucij pripravili predlog vizije Slovenije na področju razvoja centralnih energetskih sistemov. Izbor lokacije, pristava dvorca Novo Celje, ni bil naključen. V isti poslovni stavbi deluje tudi izobraževalno-predstavitveni center za nove tehnologije v Sloveniji – Demo Consulting Academy Center, inštituta Nextistence.

Nekaj mnenj z okrogle mize o razvoju energetskih sistemov.

Kakšna je vizija centralizacije energetskih sistemov v Sloveniji? Za progresivna energetska okolja je to fleksibilnost energentov. Ljudem moramo jasno komunicirati, da so pogoji, v katerih delujejo energenti za ogrevanje, zelo dinamični tako z vidika razpoložljivosti virov kot z vidika cene energentov. Zanesljivost oskrbe je najbolje dosegljiva z diverzifikacijo virov.

Na energetske rešitve je treba gledati na dolgi rok tako z vidika njihovega delovanja kot z vidika dimenzioniranja velikosti (koničnih moči). Za uspešno vzpostavitev energetskih sistemov je pomembno izpolniti tako specifične pogoje, v katerih morajo delovati (omejitve glede razpoložljivosti lokalnih energentov, izpustov in drugih vplivov na okolje), kot merila, ki predstavljajo indikatorje učinkovitosti njihovega delovanja. Zavedati se moramo, da energetske krize še ni konec. Energenti so še vedno zelo dragi. In nedavni krizi lahko sledijo nove. Slovenija ima energetsko zelo intenzivno gospodarstvo, kjer nam energenti lahko hitro pokvarijo konkurenčnost. Večji sistemi so sposobni sprejeti večjo paleto energentov in to na 100 % kontroliran in obvladljiv način (biomasa). Progresivni energetski sistemi niso nikoli odvisni samo od enega energenta.

Vir: nextistence, SRIP Pametna mesta in skupnosti