Novi zakon predvsem celovito in na novo ureja področje ravnanje z odpadki. (Foto: shutterstock)

Začel je veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je nadomestil obstoječi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). ZVO-2 predstavlja temeljni sistemski zakon na področju varstva okolja. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ga je zaradi vsebine in obsežnosti poimenoval okoljska ustava. Potreba po novem zakonu o varstvu okolja so nastale zato, ker Slovenija potrebuje nov, moderen zakon na področju varstva okolja, ki sledi sodobnim trendom na tem področju. Obstoječ zakon je bil večkrat dopolnjen in postaja nepregleden in z ZVO-2 se odpravljajo kršitve prava Evropske unije.

Zakon zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave, podnebne spremembe) in uvaja instrumente na področju varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje, finančne instrumente).

Z zakonom država prenaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, onesnaževalec plača in proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO). Predvsem celovito in na novo ureja področje ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema PRO.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor