Ministrstvo za infrastrukturo je dalo v javno obravnavo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Slovenija do leta 2020 ni dosegla 25 % OVE v končni rabi energije, zato je morala manko dokupiti. Strošek je bil okrog 5 mio evrov. Z NEPN se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla vsaj 27 % OVE v končni rabi energije. Zaradi krize z energenti pa naj bi EU cilje še zvišala, kar naj bi pomenilo, da bi morala Slovenija do leta 2030 doseči celo 40 – 45 % OVE. Zato je EK v maju 2022 predlagala akcijski načrt REPowerEU. Z njim predlaga sveženj ukrepov za pospešitev energetskega prehoda, kar naj bi vodilo k večji samooskrbnosti.

Vendar so v vseh članicah EU ovire za uvajanje OVE podobne: dolgotrajni administrativni postopki umeščanja v prostor in dovoljenja za postavitev naprav. Prednostno naj bi spodbujali namestitev na umetnih površinah, kot so strehe, območja prometne infrastrukture, odlagališča odpadkov, degradirana območja in drugod. Slovenski predlog zakona želi analizirati zakonodajne, upravne in izvedbene ovire za nadaljnje uvajanje OVE.

(Vir: MzI)