V organizaciji GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je v Portorožu potekal osrednji dogodek agroživilstva v Sloveniji Vrh kmetijskih in živilskih podjetij. Osrednja tema – realni izzivi za prihodnost. Med njimi so izpostavili pomen prehranske varnosti in vlogo živilskih podjetij pri tem, nujnost spodbujanja razvojne miselnosti ter že obstoječih in novih ukrepov države na področju obvladovanja draginje.

V razpravi so se dotaknili tudi visokih cen hrane, pri tem pa izpostavili primerjalnik cen t.i. košarica živil. Ministrica za kmetijstvo je poudarila, da smo pri konkretnem projektu dosegli namen. Pojasnila je razliko med tem projektom, kjer se je v fizičnem popisu od septembra lani do aprila letos spremljalo 15 oz. kasneje 20 skupin izdelkov, ni pa se spremljalo vseh 70.000 prehranskih proizvodov, kar se v javnosti napačno zamenjuje. Primerjalnik cen na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene samo določenih izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa. Sogovorniki so izmenjali menja tudi o nedavno sprejeti Odredbi, ki bo omogočala spremljanje cen v agroživilski verigi. Pri tem je ministrica zavrnila nekatere napačne interpretacije v javnosti, da se s tem posega v cene ali marže. »Pri tem vladnem ukrepu gre za spremljanje; zbiranje podatkov nam bo omogočilo pripravo končne analize, s katero bomo lahko ugotovili, ali so gibanja cen hrane po verigi od kmeta do končnega kupca res odraz trenutnih razmer na trgu ali pa obstajajo anomalije, na katere je potrebno biti pozoren«. Samo spremljanje cen po besedah ministrice ne bo imelo direktnega vpliva na znižanje cen, bo pa pokazalo stanje v agroživilski verigi. Na dogodku so podelili tudi nagrade Naj živilsko podjetje 2023. V kategoriji mikro in mala podjetja je to postala Oljarna Kocbek, v kategoriji srednja in velika podjetja pa družba Vinakoper.

Vir: MKGP