Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilec zelenega prehoda države v brezogljično družbo. Obnovljivi viri energije predstavljajo približno polovico celotnega proizvodnega portfelja skupine HSE, na ravni Slovenije pa v povprečju proizvedemo več kot dve tretjini vse okolju prijazne električne energije. Poleg tega smo od leta 2010 za približno 1.400.000 ton oziroma za kar 30 odstotkov zmanjšali izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2) ter za 75 odstotkov izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx).

Vir: Skupina HSE