Evropska komisija je uradno ustanovila zavezništvo za brezemisijsko letalstvo in pozvala člane letalske skupnosti, naj združijo moči pri pripravah na brezemisijske zrakoplove.

Cilj zavezništva je letalski ekosistem pripraviti na začetek uporabe zrakoplovov na vodikov in električni pogon, da bo letalski promet lahko prispeval k evropskemu cilju za podnebno nevtralnost do leta 2050. Zavezništvo bo združevalo predstavnike proizvajalcev zrakoplovov, letalskih prevoznikov, letališč, energetskih podjetij in dobaviteljev goriva, agencij za standardizacijo in certificiranje, interesnih skupin za zaščito potnikov in varstvo okolja ter regulatorjev.

V naslednjih dveh desetletjih naj bi na trg prišlo več kot 44.000 novih zrakoplovov. Potencialni tržni obseg brezemisijskih zrakoplovov je bil ocenjen na 26.000 do leta 2050 s skupno vrednostjo 5000 milijard evrov.

Več informacij na https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227608

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji