Državna sekretarka Lenka Kavčič, ki je Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) pristojna za prostor, je v Velenju nagovorila udeležence IX. Urbanega foruma. Forum je potekal pod vodilno mislijo Skozi preobrazbo v prihodnost – zelena, digitalna in odporna mesta.

Želi poudariti, kako se podnebne spremembe odražajo na urbanem razvoju. Državna sekretarka je povedala, da so »pri vzpostavitvi razmer za prehod v podnebno nevtralno družbo za doseganje prostorske pravičnosti, prostorske kohezije in podnebno nevtralne družbe ključni celoviti pristopi na območju z integralno obravnavo prostorskih potencialov, varčne rabe  virov, ustvarjanja učinkovitih povezav in racionalne organizacije dejavnosti. V ospredje prostorsko načrtovalskih procesov naj se postavi človek in kakovost njegovega bivanja.  V razvoju mest pa je pomembno načrtovanje, in sicer da bodo mesta prijetna za bivanje, privlačna zaradi vsebin in gospodarsko uspešna.« Na MNVP bodo v sklopu programa kohezijske politike 2021 – 2027 objavili razpise v zvezi z vsebinami zelenele preobrazbe za podnebno nevtralnost in trajnostni razvoj lokalnih območij.

 Vir: MNVP