Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo osnutek uredbe o upravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Razprava o dokumentu se je začela sredi maja in bo trajala do ponedeljka, 17. junija. Z uredbo naj bi bili postavljeni zakonodajni temelji za izgradnjo dveh objektov za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji, saj v Celju takšen objekt dela že nekaj let.

Uredba bi naj tako omogočala sežig gorljivih komunalnih odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji, ki so primerni za energijsko izrabo. Zdaj Slovenija ni samozadostna za sežiganje komunalnih odpadkov, ki jih naj bi letno nastalo okrog 160.000 ton. V letu 2021 je v Sloveniji nastalo 212.000 ton, torej pokrije manj kot 15 % potreb, saj je celjski objekt v letu 2021 sprejel 24.886 ton tovrstnih odpadkov. S termično obdelavo bi pridobili določene količine toplote in električne energije. Po osnutku uredbe bi naj eno sežigalnico zgradili za območje zahodne Slovenije in eno za vzhodno Slovenijo. Država bi za to dejavnost podelila koncesijo, sežigalnice pa bodo dobile status infrastrukture državnega pomena. Javni razpis za podelitev koncesije bo od potencialnega koncesionarja zahteval, da bo sežigalnico gorljivih komunalnih odpadkov zgradil in začel opravljati to dejavnost najkasneje v sedmih letih od podelitve koncesije.

Vir: ESG