Občina Radeče in podjetje SONCE energija sta se pri uporabi strešnih površin Zdravstvenega doma Radeče dogovorili za zeleni dogovor in prehod v brezogljično mesto. V ta namen je podjetje SONCE energija na strehi ZD Radeče zgradilo 112 kWp sončno elektrarno, ki bo proizvedla cca 120 MWh električne energije letno in ki pokriva potrebe mestnega jedra po električni energiji.

V skladu z zakonodajo sta občina in podjetje SONCE energija omogočili, da so se v okviru samooskrbne OVE skupnosti (SOVES) lahko odjemalci, ki so priključeni v centru mesta na isto transformatorsko postajo kot sončna elektrarna, vključili v SOVES. Občani in ustanove, vključeni v SOVES, so tako postali energetsko samooskrbni in prešli 100 % na obnovljive vire, pri čemer pa bodo za elektriko plačevali manj, kot če ne bi bili v skupnosti. Na tak način, skupaj z Občino Radeče, dajejo svoj konkreten doprinos k čistejšemu okolju, zdravju in utirajo prehod v ogljično nevtralno mesto.

Vir: SONCE energija