Na Ministrstvu za infrastrukturo so pripravili in v javno obravnavo vložili osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Z  zakonom uvaja v slovenski pravni red zahteve svežnja »Pripravljeni na 55«. V tem okviru se poleg prenove direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije, ki je določila cilj za prometni sektor, pripravlja tudi nova evropska uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (AFIR). Države članice bo zavezala k doseganju nacionalnih ciljev na področju vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu v določenih časovnih obdobjih. S predlaganim zakonom se želi urediti način doseganja teh ciljev. Na novo bo določen pravni okvir za vzpostavitev, razvoj, širitev in varno uporabo interoperabilne in uporabnikom prijazne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu za cestni, zračni in pomorski promet ter tri vrste energentov, tj. električno energijo, vodik in zemeljski plin. Javna obravnava bo do 20. 10. 2022.

(Vir: MzI)