Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2021 predstavlja nekaj pomembnih dosežkov družbe. Zaposleni v Leku so se v povprečju izobraževali 21 % več kot leto prej. Za naložbe v okoljsko trajnost so Novartisove lokacije v Sloveniji v preteklem letu namenile 8 milijonov evrov, največ v zadnjem desetletju. Izboljšana je večina okoljskih kazalnikov: skupne emisije toplogrednih plinov so upadle za 8 %, količina vseh nastalih odpadkov za dobra 2 %. Zaradi vlaganj, obsežnih ukrepov in izboljšav je bila poraba energije kljub razširitvi zahtevnega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo za skoraj odstotek manjša in poraba vode le pol odstotka višja. Na lokaciji Ljubljana je začela delovati prva mala sončna elektrarna, druga letos na Novartisovih lokacijah v Sloveniji.

Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, je ob objavi Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za 2021, tokrat pod naslovom »Živimo inovacije«, poudaril: »Uspehe preteklega leta sta omogočila visoka trajnostna kultura sodelavcev in zavzeto vpeljevanje trajnostnih rešitev v vse delovne procese. Naložb v varovanje okolja je bilo za 8 milijonov evrov, največ v zadnjem desetletju. V ospredju so bile zlasti nove rešitve za krepitev energetske učinkovitosti procesov in tehnologij, k čemur nas letos dodatno spodbujajo visoke cene na trgu energentov.«

(Vir: Lek farmacevtska družba d.d.)