V družinskem podjetju Lumar so izvedli analizo življenjskega cikla proizvoda (LCA analizo) za svoje konstrukcijske sisteme. Z omenjeno analizo sledijo trajnostnemu vrednotenju stavb, ki temelji na treh stebrih, ob energetski učinkovitosti še na bivalnem ugodju in vplivih na okolje. »Rešitve za energetsko učinkovitost stavb so danes standard vsake naše hiše. S tem minimiramo vplive na okolje v fazi uporabe. Danes zato postaja toliko pomembneje iz česa so hiše grajene, kakšen je vpliv uporabljenih materialov in procesov na okolje v fazi gradnje ter celotnega življenjskega cikla objekta. Gre za zelo tehnične izračune, kjer nam sama številka ne pomeni veliko, zato smo iskali primerjavo pri drugih aktivnostih, ki so nam bližje. Ugotovili smo, da je recimo ogljični odtis dveh povratnih letov v Los Angeles višji, kot je ogljični odtis celotne nosilne konstrukcije; zunanjih in notranjih sten in medetažne konstrukcije, v eni naši hiši.« je povedala vodja trajnosti in razvoja Lumar Nataša Teraž Krois. LCA analizo so pripravili na Oddelku za gradbeno fiziko Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Vir: Lumar IG d.o.o.