V Mestni občini Ljubljana se že vrsto let zavedajo pomena zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanj  energije za ogrevanje. Zato so izvedli že številne energetske sanacije objektov (celovite ali delne) ter prenovo in regulacijo javne razsvetljave, ki zagotavlja ustrezne vidne pogoje ob pravem času na pravem mestu.

Zaradi dodatnega varčevanja oziroma zmanjšanja porabe električne energije so se v Mestni občini Ljubljana odločili, da:

  • zmanjšajo raven osvetljenosti na svetilkah, ki so povezane v sistem pametnega upravljanja razsvetljave preko sistem SCADA, pri čemer se zagotavlja minimalni še sprejemljiv varnostni nivo osvetljenosti na cestiščih;
  • povežejo primerne svetilke v sistem daljinskega pametnega upravljanja, s katerim lahko nastavljajo osvetljenost;
  • ugasnejo okrasno razsvetljavo ob določeni uri na spomenikih in mostovih ob predpostavki, da se svetilke povežejo na pametno upravljanje preko sistema SCADA, da jih lahko iz nadzornega centra učinkovito regulirajo.

Praznično okrasitev bodo prilagodili tako, da bodo na izbranih lokacijah in kjer bo to mogoče, ugasnili lučke.

(Vir: Mestna občina Ljubljana)