Začel je delovati enotni patentni sistem, ki bo podjetjem olajšal zaščito inovacij v Evropi in izkoriščanje njihove intelektualne lastnine. Okrepil bo inovacije in konkurenčnost EU ter dopolnil enotni trg za patente. Sprva bo zajemal 17 držav članic, tudi Slovenijo, ki predstavljajo približno 80 % BDP Unije. V prihodnosti se bodo vanj lahko vključile tudi druge države članice.

Enotni patentni sistem zagotavlja enotno kontaktno točko za registracijo in uveljavljanje patentov v Evropi. To pomeni nižje stroške, manj birokracije in manjše upravno breme za inovatorje, zlasti za mala in srednja podjetja. Podjetjem in drugim inovatorjem omogoča, da za svoje izume prejmejo evropski patent z enotnim učinkom, ki velja v vseh sodelujočih državah članicah. S tem se bodo izognili zapletenemu mozaiku nacionalnih patentnih zakonov in postopkov ter dragim nacionalnim zahtevam za potrjevanje evropskih patentov.

Poleg tega bo novo Enotno sodišče za patente, ki bo pristojno za evropske patente z enotnim učinkom in obstoječe evropske patente, podjetjem omogočilo učinkovitejše uveljavljanje patentnih pravic. Zagotovilo bo tudi doslednejši pravni okvir za patentne spore in zmanjšalo tveganje neskladnih odločitev. Tako bo na primer ena sama tožba pred Enotnim sodiščem za patente nadomestila več vzporednih postopkov pred nacionalnimi sodišči

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_23_3004

Več informacij: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/QANDA_23_3005

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji