Občinski svetniki v Divači so potrdili sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne ob avtocestnem razcepu pri Divači. Pripravljen naj bi bil do konca leta, nato bodo o tem projektu odločali znova, elektrarna pa naj bi začela delovati v roku dveh let.

Največjo sončno elektrarno v Sloveniji naj bi postavili na območju ob izvozu z avtoceste pri Divači, je za STA povedal podžupan Občine Divača Mario Benkoč. Gre za degradirano območje več zasebnih lastnikov, s katerimi je vlagatelj, družba Enery Slo, že stopil v stik in se dogovarja o dolgoročnem najemu. Načrtovana sončna elektrarna naj bi imela moč 7,5 megavata. Lastnik večjega dela zemljišč je agrarna skupnost, preostalo pa so posamezni fizični lastniki.

V divaški občini naj bi bile tudi druge lokacije, ki bi bile primerne za postavitev večjih sončnih elektrarn. Eno bi lahko postavili tudi v kamnolomu Laže in tako tudi sanirali degradirano območje.

 (Vir: SiolNet)