Dosežen je bil začasni dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o kazenskopravnem varstvu okolja. Kot je Komisija predlagala decembra 2021, bo nova direktiva izboljšala učinkovitost preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pomagala doseči cilje evropskega zelenega dogovora z bojem proti najhujšim kaznivim dejanjem zoper okolje, ki imajo lahko uničujoče posledice za okolje in zdravje ljudi. Ko bo nova direktiva začela veljati, bodo morale države članice v svoji kazenski zakonodaji natančneje opredeliti kategorije kaznivih dejanj zoper okolje in vanjo vključiti učinkovite odvračilne sankcije za kršitelje.

Novi pravni okvir bo pomagal zagotoviti, da huda kazniva dejanja zoper okolje ne bodo nekaznovana, kar bo odvračalo od onesnaževanja in degradacije okolja ter prispevalo k ohranjanju naše narave za prihodnje generacije.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_23_5817

 Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji