V prihodnje bo treba več pozornosti posvetiti konstrukcijski odpornosti stavb. (Foto: GBC Slovenija)
V prihodnje bo treba več pozornosti posvetiti konstrukcijski odpornosti stavb. (Foto: GBC Slovenija)

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija v sodelovanju z družbo Wienerberger Slovenija v četrtek, 21. aprila 2022, organizira strokovno srečanje z osrednjo temo projektiranje potresno obstojnih zidanih stavb. Ker imamo v Sloveniji velik delež starejših stavb, ki so v celoti ali delno potresno ogrožene, jim bo treba za izboljšanje protipotresnega stanja skladno z aktualnimi predpisi in priporočili stroke zagotoviti ustrezno nosilnost, stabilnost in potresno odpornost. Z zmanjšanjem potresnega tveganja se bo povečevala varnost stavbnega fonda in z njim tudi varnost uporabnikov stavb.

Čeprav veliko sredstev vlagamo v energetsko prenovo, bo moral gradbeni sektor za večjo potresno odpornost in za varovanje zdravja in življenja ljudi odslej več pozornosti posvetiti prav konstrukcijski odpornosti stavb. Na podlagi seizmičnih analiz bo treba povečati delež stavb s celostno prenovo ter zanje zagotoviti vire financiranja. Posegi bodo morali biti prilagojeni konstrukcijski zasnovi, načinu gradnje in uporabljenim materialom zidanih stavb. Za trajnostni pristop velja, da utrjevanje konstrukcije in sočasna celovita in kakovostna sanacija hkrati upoštevata vse zahteve, povezane z izboljšanjem bivalnega ugodja v stavbi ter učinkovite rabe energije. Pri tem je pomembno, da mora biti vsak konstrukcijski ukrep celovito in kakovostno zasnovan in tehnološko ustrezno izveden. Reševanje te problematike zato naslavlja tudi ustrezno usposobljenost projektantov in izvajalcev protipotresne utrditve stavb, hkrati pa bo treba z novimi usmeritvami seznaniti tudi investitorje, upravljavce in vzdrževalce objektov.

Predavanja bodo prispevali predstavniki ZAG, strokovnjaki z raziskovalnega inštituta InnoRennew CoE & Univerze na Primorskem, Univerze v Splitu ter družb Wienerberger, Knauf Insulation in Greening. Izobraževanje bo potekalo v prostorih ZAG (konferenčna dvorana 5) na Dimičevi 12 v Ljubljani, projektantom in arhitektom iz vrst IZS in ZAPS pa bosta zbornici za strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke.

Prijave sprejemajo do zapolnitve mest na:

https://gbc-slovenia.si/dogodki-in-izobrazevanja/trajnostni-pristop-pri-projektiranju-potresno-odpornih-zidanih-stavb/

Udeležba je brezplačna.

Vir: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija