Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka pod pobudo, da moramo investirati v naš planet. Njegovo sporočilo je: »To je trenutek, ko lahko spremenimo vse. Zdaj je čas za neustavljiv pogum. Skupaj moramo vlagati v naš planet. Kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost«. S tem nas Svetovni dan Zemlje nagovarja, da je še čas za rešitev planeta in da lahko izberemo uspešno in trajnostno prihodnost ter obnovimo naravo in zgradimo zdrav planet za naše otroke. Področij, kjer se lahko podjetja in posamezniki angažiramo za boljši planet, je veliko.

Eno od teh je lokalna hrana oziroma samooskrba na področju prehrane, ki sta za Slovenijo izjemnega pomena. Ena od prioritet prihodnje skupne politike EU 2023–2027 (SKP) sta spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana. Gre torej za krepitev odpornega in trajnostno naravnanega prehranskega sistema. Rešitve prihodnje kmetijske politike gredo v smer odpornega, konkurenčnega, ekonomsko zanimivega in okoljsko vzdržnega kmetijstva ter podeželja, privlačnega za življenje. Bolj kot kadar koli prej je strateški načrt usmerjen v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z znanjem, inovacijami in vlaganji bodo na Ministrstvu za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprli zeleno in digitalno transformacijo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ter prehod v podnebno nevtralno družbo in gospodarstvo.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano