Fakulteta za logistiko v Celju (Mariborska cesta 7) v četrtek, 8. junija 2023, ob 14. uri pripravlja predstavitev študentskega izziva »Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti #AGROVEL«. Študentke in študenti različnih študijskih smeri Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so v organizaciji Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru združili moči in se podali v rešitev študentskega izziva »Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti #AGROVEL«.

V sodelovanju z Združenjem turističnih kmetij Slovenije so od marca naprej na terenu temeljito preučili in opredelili pojem agrovelneških dobrin slovenskega podeželja ter načine njihove enostavnejše distribucije do dveh izbranih ciljnih skupin, lokalnega prebivalstva in lokalnih turistov. Z izvedbo projektne naloge se približujejo tretjemu cilju Trajnostnega razvoja do leta 2030 (Zdravje in dobro počutje). Hkrati se trudijo povečati zavedanje lokalnega prebivalstva in domačih turistov, da v lokalnem podeželskem okolju lahko najdemo neprecenljive dobrote, s katerimi poskrbimo za ohranitev svojega zdravja in dobrega počutja. Delali so v interdisciplinarnem teamu študentov in študentk različnih smeri, dveh pedagoških mentorjev in delovne mentorice iz lokalnega okolja.

Osnovni namen študentskega izziva »AGROVEL« je bil priprava distribucijskega modela, ki bi v prvi fazi povečal zavedanje posameznikov o tem, katere dobrine podeželja lahko pozitivno vplivajo na naše zdravje in dobro počutje, v drugi fazi pa z vključevanjem mnenja lokalnega prebivalstva in turistov, temeljito preučiti motnje in ovire v distribuciji omenjenih vrednosti.

Vir: UM, Fakulteta za logistiko