Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izdal sklep o ustanovitvi Strokovnega sveta za nadgradnjo metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov (LEK). Gre za strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Večletne izkušnje s pripravo LEK-ov in njihovim izvajanjem namreč kažejo, da so v praksi področja oziroma sektorji obravnavani nepovezano, da obstajajo šibke povezave s prostorskim načrtovanjem in razvojem lokalne skupnosti, LEK pa ne predstavlja strateške vizije ali razvojnega programa, ki bi povezoval izvajalce in deležnike v lokalnem okolju ter pregledno prispeval k energetsko-podnebnim ciljem na nacionalni in evropski ravni v skladu z veljavno zakonodajo. Cilj nadgradnje metodologije je izboljšati procese priprave in izvajanja LEK-ov, ki morajo učinkoviteje podpreti uporabo lokalnih OVE, prispevati k izboljšanju učinkovitosti rabe energije, uvajanju novih tehnologij, trajnostnemu razvoju energetske infrastrukture in povezovanju energetskih sistemov ter smotrnosti rabe virov nasploh, sporočajo iz Energetske zbornice Slovenije.

Vir: Energetska zbornica Slovenije