Ministrstvo gospodinjstva vabi k prijavi na razpis za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn po novem sistemu, ki je bil objavljen 7. junija, na voljo pa je skupaj 30 milijonov evrov, od tega pet milijonov evrov za skupnostne elektrarne.

Podpora za elektrarno za posamezno gospodinjstvo znaša do 675 evrov na kilovat (kW) instalirane nazivne moči elektrarne v primeru hkratne investicije v hranilnik energije oz. največ 40 odstotkov upravičenih stroškov oz. 250 evrov na kW moči brez hranilnika oz. do 25 odstotkov upravičenih strokov. Za skupnostno elektrarno pa je podpora 725 evrov na kW, v primeru investicije tudi v hranilnik, oz. največ 45 odstotkov upravičenih stroškov in 300 evrov na kW moči brez hranilnika oz. do 30 odstotkov upravičenih stroškov.

Na ministrstvu pravijo, da je z državno podporo, oprostitvijo plačila prispevkov za OVE in učinkovito rabo energije ter paketi dobaviteljev elektrike lahko nova shema finančno enako ugodna, kot je bila stara. Po tej se razlika med v omrežje oddano in porabljeno elektriko obračuna enkrat na leto, uporabnik plača energijo in omrežnino le za morebiten presežek odjema iz omrežja.

Ta shema poleg za tiste, ki so lani že imeli sončno elektrarno, velja tudi za uporabnike, ki so soglasje za priključitev elektrarne oddali do konca leta 2023 in jo bodo postavili do konca letošnjega leta. Po novi shemi se meritev oddane in prevzete energije izvaja mesečno, uporabnik pa plača vso prejeto energijo in za celoten odjem tudi omrežnino. Pri tem se lahko z distributerjem dogovori za odkup presežne energije; nekateri distributerji ponujajo odkup viškov v obliki dobropisa.

Vir: Delo, STA