Evropska komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022. Ta indeks spremlja napredek držav članic EU na digitalnem področju. Države članice so med pandemijo COVID-19 nadaljevale prizadevanja za digitalizacijo, a se še vedno soočajo s težavami pri zmanjševanju razkoraka v digitalnih znanjih in spretnostih, digitalni preobrazbi MSP ter uvajanju naprednih omrežij 5G.

Mehanizem za okrevanje in odpornost, v okviru katerega je za reforme in naložbe na digitalnem področju na voljo približno 127 milijard evrov, je izjemna priložnost za pospešitev digitalne preobrazbe, ki je EU in njene države članice ne smejo zamuditi. Finska, Danska, Nizozemska in Švedska so najnaprednejša digitalna gospodarstva v EU. Slovenija je v splošni razvrstitvi na 11. mestu. Relativni napredek države se na splošno sklada s povprečjem EU.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji