Inovacijska uspešnost Evropske unije se še naprej stalno izboljšuje in dosega 10-odstotno povečanje od leta 2017 ter 0,5-odstotno rast med letoma 2023 in 2024. V skladu z objavljenim evropskim sistemom inovacijskih kazalnikov (ESIK) za leto 2024 je večina držav članic EU povečala svojo inovacijsko uspešnost, vendar se povečanje med posameznimi državami močno razlikuje.

Med letoma 2023 in 2024 se je nacionalna inovacijska uspešnost povečala v 15 državah članicah, v drugi skupini 11 pa se je zmanjšala. Danska je še vedno najbolj inovativna država EU, sledi pa ji Švedska, ki je bila med letoma 2017 in 2022 na čelu razvrstitve. Slovenija je uvrščena med zmerne inovatorje.

Širša analiza, ki vključuje druge evropske države in izbrane svetovne konkurente, kaže, da se mednarodno okolje spreminja. Švica je najbolj inovativna evropska država. Južna Koreja je leta 2024 še vedno najbolj inovativna svetovna konkurentka, Kitajska pa je presegla Japonsko in postopoma odpravlja vrzel v primerjavi z EU. EU na svetovni ravni ohranja trden položaj, saj kaže visoko uspešnost pri večini kazalnikov, tudi v MSP, ki uvajajo inovacije na področju proizvodov in procesov ter okoljske tehnologije. EU se v primerjavi s svojimi glavnimi svetovnimi konkurenti še vedno sooča z izzivi na področjih, kot so intelektualna sredstva, sodelovanje med inovativnimi MSP ter izdatki za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji