Sklad Evropskega sveta za inovacije (EIC) je novembra 2022 sprejel 42 novih naložbenih odločitev v visokotehnološka podjetja v skupni vrednosti 331 milijonov evrov. 13 podjetij je že podpisalo svoje investicijske pogodbe. To so pionirska zagonska podjetja, ki ponujajo prodorne inovacije: nova vrsta računalniške programske opreme in robotike za ortopedske kirurge, tehnologija vizualnega iskanja za podjetja in industrijske aplikacije, samorekonstrukcija dojk z bolnikovim lastnim tkivom, inovativna fotonika,  izboljšana proizvodnja hrane z manjšimi emisijami in prvi miniaturizirani univerzalni analizator plina za vse obnovljive pline.

Sklad EIC, naložbena komponenta pospeševalnika EIC, je pomemben vir financiranja za novoustanovljena in mala podjetja v Evropi. Doslej je v okviru programa Obzorje Evropa 269 od 378 izbranih podjetij podpisalo pogodbe o dodelitvi sredstev. EIC tako zdaj izpolnjuje cilj, da podpiše sporazume o nepovratnih sredstvih z izbranimi podjetji v 4–5 mesecih.

Celotno sporočilo:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_564

(Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)