Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v EU, da bi podprla dostop evropskih potrošnikov do cenovno dostopne in varne energije iz čistih virov. Reforma zasnove trga, ki jo je Komisija napovedala lani, je nujna, da bi lahko gospodinjstva in podjetja v trenutnih razmerah bolje zaščitili pred visokimi cenami energije, povečali odpornost in pospešili prehod v skladu z evropskim zelenim dogovorom in načrtom REPowerEU. Komisija vse zainteresirane strani vabi, da svoje prispevke oddajo do 13. februarja. Zbrane predloge bo upoštevala pri pripravi zakonodajnega predloga.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_324

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)