Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa

https://www.gov.si/novice/2024-06-13-poziv-k-predlozitvi-predlogov-za-sofinanciranje-v-okviru-programa-digitalna-evropa/

  • Ukrepi uvajanja na področju kibernetske varnosti (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07) – 6 tem
  • Oblak, podatki in umetna inteligenca (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07) – 1 tema
  • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-07) – 1 tema
  • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07) – 1 tema
  • Napredne digitalne spretnosti (DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07) – 1 tema

 Vavčerji za pridobitev certifikatov kakovosti

https://www.podjetniskisklad.si/v3-vavcer-za-pridobitev-certifikatov/

Namen vavčerjev je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oz. k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev, vzdrževanju/obnovi certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve. Certifikati v okviru navedenih shem pokrivajo tudi nekatera ključna področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod, krožno in trajnostno gospodarstvo.  Razpisana sredstva 3,0 mio EUR za obdobje od 2024–2028.

 Nagrade za zeleno infrastrukturo 2024

https://www.gi-goes-business.eu/

Odprte so prijave za podjetja, ustanove, združenja, zasebniki ali ekipe. Gre za natečaj v podporo zelenemu gospodarstvu in na naravi temelječim podjetjem v alpski makroregiji. Nagrade v spodbudo za trajnostni razvoj v alpski makroregiji za inovativne ideje, produkte ali storitve. Nagrada 2024 še posebej poziva k rešitvam, ki prinašajo koristi za pametno upravljanje voda ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Na natečaju lahko sodelujejo vsi iz alpske makroregije: zagonska podjetja, že uveljavljena podjetja, ustanove, združenja, zasebniki ali ekipe. Prijave so odprte do 1. septembra 2024.

 Vir: SRIP PSiDL