Evropska komisija je objavila spomladanski razpis DiscoverEU, v okviru katerega bo 35.000 mladih prejelo brezplačno železniško vozovnico, s katero bodo lahko odkrivali Evropo. Za vozovnico se lahko potegujejo kandidati in kandidatke, rojeni med 1. julijem 2004 in 30. junijem 2005. Na evropskem mladinskem portalu  morajo do 29. marca 2023 do 12. ure odgovoriti na pet vprašanj v kvizu in še eno odločilno vprašanje.  Izbrani kandidati in kandidatke bodo lahko od 15. junija 2023 do 30. septembra 2024 do 30 dni potovali po Evropi.

Prijavijo se lahko mladi iz vse Evropske unije in iz tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+ (Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija). Komisija je pobudo DiscoverEU začela izvajati junija 2018. Od takrat se je za 212.700 razpoložljivih vozovnic prijavilo skoraj 916.000 kandidatk in kandidatov. V zadnji anketi je 72 % sodelujočih navedlo, da so prvič potovali z vlakom zunaj države prebivališča. Številni med njimi so tudi prvič potovali brez staršev ali drugih odraslih in večina je navedla, da so postali samostojnejši.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_1643

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)