Podjetje AquafilSLO d.o.o. in Slovensko kemijsko društvo objavljata razpis za nagrado za najboljše diplomsko delo, najboljše magistrsko delo, najboljše doktorsko delo in za posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo na področju trajnostne kemije.

Na natečaju lahko sodelujejo diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa, za najboljše doktorsko delo pa doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa. Med pravočasno prispelimi prijavami bo strokovna komisija do 21. avgusta 2023 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado. Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2023, ki bodo 15. septembra 2023 v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 EUR za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 EUR za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1.000,00 EUR za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1.000,00 EUR za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Naloge bodo ocenjene po naslednjih kriterijih: prispevek k trajnostnem razvoju, znanstvena odličnost, odmevnost rezultatov v strokovnih medijih, uporabnost rezultatov/znanj v gospodarstvu, relevantnost rešitve za področje polimerne kemije.

Strokovno 5-člansko komisijo, ki bo ocenjevala vloge in izbrala nagrajence, sestavljajo: dr. Vid Margon (AquafilSLO d.o.o.), doc. dr. Marija Zupančič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), prof. dr. Marjan Veber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), dr. Ema Žagar (Kemijski inštitut), doc. dr. Irena Petrinić (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru). Strokovni komisiji predseduje generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić, ki bo vključen v proces izbora naloge, nagrajene s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo.

Kandidati vloge oddajo v elektronski obliki na naslov chem.soc@ki.si najkasneje do 18. junija 2023 s pripisom “razpis za nagrade – diplomsko delo”, “razpis za nagrade – magistrsko delo” oziroma “razpis za nagrade – doktorsko delo”.

Več informacij o prijavi najdete na povezavi Slovenskega kemijskega društva: http://chem-soc.si/razpisi/javni-razpis-nagrade-za-najboljsa-studijska-dela-s-podrocja-trajnostne-kemije-1

Vir: AquafilSLO d.o.o., Slovensko kemijsko društvo