Podjetja BASF, SABIC in Linde so začela z gradnjo prvega demonstracijskega obrata za velike električno ogrevane peči za parni kreking. Nova tehnologija, ki namesto zemeljskega plina uporablja elektriko iz obnovljivih virov energije, omogoča, da se emisije CO2 ene najbolj energijsko intenzivnih proizvodnih procesov v kemični industriji zmanjšajo za vsaj 90 % v primerjavi s tehnologijami, ki se običajno uporabljajo danes.

Demonstracijski obrat bo v celoti integriran v enega od obstoječih parnih krekingov v BASF-ovem obratu Verbund v Ludwigshafnu v Nemčiji. Preizkusili bodo dva različna koncepta ogrevanja, ki bosta na uro predelala približno 4 tone ogljikovodika in porabila 6 megavatov energije iz obnovljivih virov. Začetek obratovanja demonstracijskega obrata je načrtovan za leto 2023. Projekt financira nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in podnebne ukrepe.

 (Vir: Taktik d.o.o.)