Komisija je predstavila osem prejemnikov – od kmeta do restavracije – prvih ekoloških nagrad EU. Prihajajo iz osmih različnih držav EU ter predstavljajo rast in inovacije evropskega ekološkega sektorja in vrednostne verige ter njegov prispevek k zmanjšanju vpliva kmetijstva na podnebje in okolje. Nagrade je prejelo osem prejemnikov – od kmeta do ekološke restavracije, in sicer iz Španije, Hrvaške, Francije, Avstrije, Italije, Nemčije, Belgije in Švedske.

Prve ekološke nagrade EU obeležujejo drugo praznovanje ekološkega dneva EU, ki so ga lani razglasili Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija.

Ker je vse večje povpraševanje potrošnikov po ekoloških proizvodih bistveno za spodbujanje ekološke pridelave, si Komisija prizadeva za promocijo značilnosti in koristi ekološke pridelave. Z ekološkimi nagradami EU se priznavajo različni akterji v ekološki vrednostni verigi, ki so razvili inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt z resnično dodano vrednostjo za ekološko pridelavo in potrošnjo.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_5670

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)