Mag. Primož Praper je z več kot 20 letnimi izkušnjami na področjih trajnostne gradnje, energetske prenove stavb, svetovalnega inženiringa, pridobivanja nepovratnih sredstev in gradnje lesenih javnih objektov eden izmed 12 letošnjih nominirancev evropskih nagrad Roger Léron Award. Nagrade slavijo izjemne posameznike, ki so pomembno prispevali k energetskemu prehodu na lokalni, regionalni in tudi na evropski ravni.

Letošnja rdeča nit nagrad so voditelji energetske učinkovitosti. V juliju 2022 so bili razkriti nominiranci, med njimi je tudi edini slovenski predstavnik mag. Primož Praper. V zadnjih dveh desetletjih je veliko sodeloval z javnimi izobraževalnimi ustanovami, občinami in delom zasebnega sektorja. Kot strokovnjak je vodil, usmerjal in svetoval pri številnih projektih na področjih trajnostne gradnje, celovite energetske prenove stavb, digitalizacije grajenega okolja, trajnostnega pridobivanja energije, gradnje lesenih javnih objektov in drugih vrst investicijskih projektov. V letu 2008 je postal projektni vodja pri podjetju EUTRIP, d.o.o., od leta 2016 izvaja tudi vlogo direktorja.

Nekaj vidnejših dosežkov:

  • Izdelal oz. sodeloval je pri izdelavi več kot 100 energetskih pregledov, ki so bili strokovna podlaga za investicije za skoraj 1 mio m2 površin v prenovljenih javnih zgradbah v zadnjih 15 letih.
  • V zadnjih 10 letih je vzpodbudil o sodeloval pri opremi do 150 velikih javnih zgradb z naprednimi sistemi za digitalno spremljanje rabe energije in kakovosti notranjega okolja.
  • V zadnjih 15 letih je s podporo njegove tehnične ekipe usmerjal trajnostne naložbe velikega deleža stavb, namenjenih srednješolskemu izobraževanju, ki so v lasti in v upravljanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Organizatorji nagrad so zapisali, da ga »njegovo praktično angažiranje pri razvoju, zagovarjanje in uresničevanje ključnih načel in ambicij, ki so danes bistvo podnebne nevtralnosti, zagotovo umešča med izstopajoče vodje, kaj pomeni biti podnebni voditelj – ne le v segmentu njegovega poslovanja ali na državni ravni, prav toliko pa tudi na evropski ravni«.

Nominacija Primožu Praperju pomeni veliko potrditev za njegovo dosedanje delo in raziskovanje, dodaja še: »trajnostna gradnja zahteva vrhunske strokovnjake različnih področij, po drugi strani dobro uigrano ekipo, nekje vmes pa smo tisti, ki povezujemo. Hvala vsem sodelavcem za trud in predanost«.

Predlog za njegovo nominacijo je podal Domen Bančič, ki je kot antropolog in raziskovalec zaposlen na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani.

Evropske nagrade so poimenovane v spomin Rogerja Lérona, ki je bil eden od ustanoviteljev in nekdanji predsednik FEDARENE (Evropska zveza agencij in regij za energijo in okolje) ter je vse življenje pomembno prispeval k regionalnemu in lokalnemu področju trajnostne energije. FEDARENE je nagrade ustanovila leta 2014, prvič je podelitev potekala leto kasneje. Skozi kampanjo so se zbirali predlogi za nominacije, izmed teh je bilo izbranih 12 posameznikov. Končnega zmagovalca bo izbrala sedem članska komisija, sestavljena iz visoko usposobljenih strokovnjakov, na podlagi kriterijev vodstva, vpliva, ustvarjalnosti in strateške vizije ter letošnje osrednje teme – voditelji energetske učinkovitosti.

Mag. Primož Praper je postavljen ob bok najboljšim v evropski energetsko učinkoviti smetani. Ostali nominiranci so Serge Despeyroux (FR), Johan Eggers (BE), Noel Formosa (MT), Lina Gellermark (SE), Anne Girault (FR), Esther Hardi (NL), Jane Kruse (DK), Jörg Lorenz (DE), Reinhard Six (DE), Louise Sunderland (GB) in Aviel Verbruggen (BE).

Zmagovalec bo znan 27. septembra 2022, ko bo slavnostna podelitev potekala v Bruslju.

Vir: EUTRIP