Vlada RS je sprejela predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije »Jedrska energija za prihodnost Slovenije«. Predlog je posredovala v obravnavo v Državni zbor. Gre za prvi programski dokument z opredelitvijo razvojnih usmeritev na področju jedrske energije. Resolucija tako usmerja rabo jedrske energije v energetsko, raziskovalno, visokošolsko in druge nacionalne strategije. Kot navaja besedilo Resolucije je jedrska energija stabilen vir energije, ki lahko zagotovi velike količine energije z nizkimi emisijami toplogrednih plinov in tako prispeva k razogljičenju družbe. Poudarjeno je še, da je jedrska energija strateški vir energije, ki zagotavlja energetsko neodvisnost in varnost. Energetska neodvisnost bi bila lahko ogrožena, ker se bo poraba električne energije do leta 2050 podvojila, Termoelektrarno Šoštanj pa naj bi zaprli najkasneje do leta 2033.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Portal energetika