Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo v prvem četrtletju še vedno slabše kot v enakem lanskem obdobju, a boljše kot ob koncu leta. Ob umirjanju cenovnih gibanj se je izboljšalo pri potrošnikih in v storitvah. Tudi kratkoročni gospodarski kazalniki v prvih dveh mesecih nakazujejo nadaljnje okrevanje in so, razen gradbeništva, večinoma dosegli ravni izpred enega leta. Realni blagovni izvoz in uvoz sta se februarja sicer nadalje tekoče zmanjšala, v primerjavi z letom prej je bil izvoz višji, uvoz ostaja nižji. Na zunanjetrgovinska gibanja je, podobno kot v predhodnih mesecih, vplivalo zlasti počasno gospodarsko okrevanje v naših glavnih trgovinskih partnericah iz EU. Vrednosti kazalnikov konkurenčnosti so se v prvem četrtletju 2024 še izboljšale, vendar še vedno nakazujejo neugoden cenovno-konkurenčni položaj slovenskih izvoznikov. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je februarja nadalje povečala. Od začetka leta se je okrepila v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti in v prvih dveh mesecih tudi nekoliko presegla ravni izpred leta.

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je marca nekoliko povišala, na 3,6 %, predvsem zaradi višje rasti cen storitev, v primerjavi z marcem lani pa je bila letna inflacija nižja za skoraj 7 o. t. Cene storitev so bile medletno višje za 6,1 % (največ po novembru 2023, ko je bila rast 7,4-odstotna). To okrepitev v veliki meri povezujemo z učinkom nizke osnove pri počitnicah v paketu, ki so se marca lani na mesečni ravni sezonsko pocenile za 22,4 %, marca letos pa je bila pocenitev manjša (za 14,3 %).

Vir: UMAR, Ekonomsko ogledalo 2/2024