V soboto, 24. 9. je potekalo izobraževanje o osnovah trajnosti. V poročilu si lahko preberete o vsebini delavnic, vtisih treh udeležencev in o njihovih spoznanjih ter ugotovitvah.

Poročilo o izobraževanju o osnovah trajnosti