Evropska komisija je odobrila 650 milijonov evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo podjetjem, ki se soočajo z višjimi stroški energije zaradi ruske vojne proti Ukrajini. Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom za krizne razmere in prehod na področju državne pomoči, ki ga je Komisija sprejela 9. marca letos za podporo ukrepom v sektorjih, ki so ključni za pospešitev zelenega prehoda in zmanjšanje odvisnosti od goriva.

Shema je v obliki neposrednih nepovratnih sredstev sestavljena iz dveh ukrepov: omejeni zneski pomoči ter pomoč za dodatne stroške zaradi izrednih povišanj cen zemeljskega plina in električne energije. Ukrep bo na voljo podjetjem vseh velikosti in sektorjev, razen finančnim in zavarovalniškim družbam.

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_23_1689

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)