Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu, ki je temelj planinske organizacije, ki letos praznuje 130 let. Na svečani podelitvi na Ljubnem je 2. decembra 2023 podelila svečane listine PZS 11 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 22 planincem ob življenjskih jubilejih in tri zlate častne znake PZS.

Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za njihovo dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju – za njihov temelj planinstvu in planinski organizaciji.

Vir: Planinska zveza Slovenije – odnosi z javnostmi